τονιζοντας οτι ο Αλέξανδρος άλλαξε σχολείο με απόφαση δικής του και της μητέρας του, και πως η διαγωγή του ήταν κοσμιότατη, ενώ είχε πολύ καλές σχέσεις με το σχολείο.