13/2/09

ο ΣΥΝ για διαφθορά-πολιτικο χρήμα

Για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τον έλεγχο του πολιτικού χρήματος

Μία από τις βασικές παθογένειες του δικομματισμού είναι η διαφθορά - με πιο πρόσφατα «κρούσματα» τα σκάνδαλα της SIEMENS και του Βατοπεδίου.

Εμείς θεωρούμε ότι η Αριστερά δεν μπορεί να ασκεί κριτική με όρους σκανδαλολογίας ή ηθικολογίας, αλλά με όρους αυστηρά πολιτικούς. Θεωρούμε ότι το κύριο είναι πως η πολιτική διαφθορά, οι αδιαφανείς συναλλαγές, υπονομεύουν και νοθεύουν το δημόσιο αγαθό εν γένει, καθώς το ιδιωτικό συμφέρον και η ιδιοτέλεια παρεισφρέουν στη δημόσια και πολιτική σφαίρα. Έτσι καλλιεργείται και μια ανάλογη κουλτούρα σε ολόκληρη την κοινωνία και στους πολίτες (σε εφορίες, νοσοκομεία κλπ.), που οφείλουμε επίσης να αναδεικνύουμε και να καταγγέλλουμε, μακριά βέβαια από ισοπεδωτικές λογικές. Η συνολική λογική της αγοραίας υπονόμευσης του δημόσιου χώρου δεν είναι παρά το δομικό αποτέλεσμα ενός συστήματος που χρησιμοποιεί το κράτος υπέρ της αγοράς και του ιδιοτελούς συμφέροντος των λίγων. Αυτό το σύστημα είναι αντίπαλός μας. Ταυτόχρονα, όμως, προτείνουμε μια σειρά άμεσα και συγκεκριμένα μέτρα θεσμικής θωράκισης της πολιτικής ζωής από παρόμοιες παρεμβάσεις και δοσοληψίες:

Την αλλαγή του νόμου 3023/2002 περί χρηματοδότησης κομμάτων, ώστε να απαγορεύεται η χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων από πάσης φύσεως επιχείρηση, η καθοιονδήποτε τρόπο συμμετοχή πολιτικών κομμάτων στο εταιρικό κεφάλαιο επιχειρήσεων (με εξαίρεση τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη διάδοση ιδεών και πολιτικών απόψεων και αμιγώς δραστηριοποιούνται στον κλάδο των εκδόσεων ή των ραδιοτηλεοπτικών μέσων υπό την προϋπόθεση ότι τα κόμματα κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου), η οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και του ελληνικού δημοσίου, πλην των προβλεπομένων επιχορηγήσεων, η καθοιονδήποτε τρόπο χρηματοδότηση από ξένες κυβερνήσεις.

Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες των κομμάτων: Να εφαρμοστεί πλήρως το εθνικό λογιστικό σχέδιο για λόγους διαφάνειας και πραγματικής απεικόνισης της οικονομικής κατάστασης των κομμάτων, να αναβαθμιστεί το έργο της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 21 του Ν. 3023/2002 με την ενίσχυση και της υποδομής και των αρμοδιοτήτων (και με ανακριτικές αρμοδιότητες), να θεωρείται κακουργηματική πράξη ποινικά κολάσιμη η κατάθεση ψευδών στοιχείων των εισοδημάτων ή της περιουσίας του κόμματος. Τέλος, σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι εσκεμμένα και με την ανοχή του κόμματος έχουν εισρεύσει στα ταμεία του χρήματα κατά παράβαση της νομοθεσίας, να θεσπίζονται και να επιβάλλονται κυρώσεις σε όλα τα πρόσωπα των κομμάτων τα οποία ενέχονται στην παράνομη συναλλαγή καθώς και στο κόμμα, με τη στέρηση του συνόλου της κρατικής επιχορήγησης του έτους.

Η κρατική επιχορήγηση, οι συνδρομές και οι ενισχύσεις προς τα κόμματα να γίνονται με ονομαστικά και θεωρημένα κουπόνια.

Την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών (3126/2003) και την κατάργηση της ειδικής παραγραφής, διότι ο νόμος εισάγει ευνοϊκή μεταχείριση υπέρ των πολιτικών προσώπων εις βάρος των πολιτών που κατηγορούνται για τις ίδιες πράξεις.

Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ (2003) για τα μέτρα ενάντια στη διαφθορά, στο σκέλος που αφορά την κατάργηση των εξαιρέσεων που έχουν σχέση με το πολιτικό προσωπικό (υπουργοί, βουλευτές, στελέχη ΟΤΑ) σε αδικήματα όπως η δωροδοκία των δημόσιων λειτουργών.

Σε ό,τι αφορά τις προμήθειες του Δημοσίου προτείνουμε:

(α) Tην πλήρη δημοσιοποίηση κάθε σύμβασης του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Την ανάθεση σε Ανεξάρτητη Αρχή της αρμοδιότητας ελέγχου των συμβάσεων του Δημοσίου, ενώ η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής θα έχει τη δυνατότητα άσκησης του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου στην εν λόγω ΑΔΑ. Να απαγορεύεται η ανάληψη προμηθειών ή η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου εταιρειών των οποίων η μητρική εταιρεία εδρεύει σε χώρα που δεν θεωρεί ποινικά κολάσιμη την πράξη της ενεργητικής δωροδοκίας στην αλλοδαπή.

(β) Να θεσμοθετηθεί υποχρεωτική ρήτρα σε όλες τις συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου ή δημοσίων επιχειρήσεων στην οποία θα προβλέπεται ότι σε περίπτωση δωροδοκίας ή αθέμιτου επηρεασμού δημόσιου λειτουργού που έχει σημαντική θέση στην διαδικασία της προμήθειας, το ελληνικό δημόσιο θα έχει δικαίωμα να αποκλείει κάθε μελλοντική συμμετοχή του προμηθευτή σε συμβάσεις του δημοσίου και να αναστέλλει κάθε πληρωμή ή άλλου είδους οικονομική απαίτηση του προμηθευτή.

(γ) Να απαγορεύεται σε πρόσωπα που διετέλεσαν μέλη ελληνικής κυβέρνησης να συμμετέχουν σε διοικητικό συμβούλιο ή σε διευθυντική θέση επιχειρήσεων-προμηθευτών του ελληνικού δημοσίου, εκτός αν έχει παρέλθει μια πλήρης δεκαετία από την άσκηση των καθηκόντων τους.

(δ) Να θεσπίζεται η υποχρέωση του δημοσίου ή των δημοσίων επιχειρήσεων να προβαίνουν στη δήμευση της περιουσίας του φυσικού προσώπου που έχει καταδικαστεί για το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στα προϊόντα του εγκλήματος, σύμφωνα με την Σύμβαση του ΟΗΕ για την πάταξη της διαφθοράς.


http://syn09.wordpress.com/


ΒΡΕ ΚΑΛΩΣ ΤΑ ''ΠΑΙΔΙΑ''!

LinkWithin

http://pentanostimi.blogspot.com/2009/10/blog-post_11.html
Oι ανόητοι θεωρουν οτι το να αστειεύεσαι

σημαίνει πως δεν εισαι σοβαρός

κι οτι ενα παιχνίδι με τις λέξεις δεν αποτελει απάντηση

paul valery

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

ΔΑΝΑΗ -ΑΣ ΕΡΧΟΣΟΥΝ ΓΙΑ ΛΙΓΟ

ΑΛΛΗ ΜΙΣΙΡΛΟΥ

ΔΑΝΑΗ -ΜΙΣΙΡΛΟΥ

ΜΟΝΑΔΙΚΟ--LOU REED-PETE TAOUSEND-PALE BLUE EYES